dorp texel
Texel strand

Geniet van rust en ruimte

Strand, zee en duinen. Texel heeft het allemaal.

Natuur op Texel

Duinen

Het Nationaal Park 'Duinen van Texel' beslaat het gehele duingebied van Texel inclusief het bos. Het duinlandschap van Texel is het resultaat van het eeuwenlange samenspel van bodem en klimaat, wind en water, planten en dieren en van de mens. De gezamenlijke invloeden maken het Nationaal Park Duinen van Texel tot een uniek natuurgebied.

  

De hoogste natuurwaarden zijn te vinden in de Horspolders en omgeving, in de Slufter, in natte duinvalleien en in gebieden waar zoet water de duinen verlaat naar omliggende kweldergebieden of de aangrenzende polders. De ecologische kwaliteit ervan is uniek in Nederland.

De Texelse duinen bevinden zich aan de westkant van het eiland. Bij Den Hoorn is het duingebied het breedst, maar De Koog wordt door slechts twee duinenrijen tegen de zee beschermd. Aan het einde van de vorige eeuw werd een sloot gegraven voor de afwatering van de duinen. Het Nationaal Park Duinen van Texel is ongeveer 43 km2 groot.

 

Per duingebied komen tamelijk grote verschillen in flora voor. Deze ontstaan door de vochtigheidsgraad en het klimaat, maar vooral door de hoeveelheid kalk in de duinen. De Texelse duinen zijn in principe kalkarm, maar het kalkgehalte kan sterk variëren. In de oudere duinen is de kalk in de loop der jaren naar de diepere grondlagen gezakt. Deze duinen zijn daardoor begroeid met planten die weinig kalk nodig hebben, zoals zandzegge.

 

In jongere kalkrijke duinen bij de zeereep groeien planten, zoals de duindoorn, die wel een dergelijke bodem nodig hebben. Daarnaast speelt een rol dat aan de zeereep de wind het krachtigst is en het zoutgehalte van de lucht het hoogst.

 

Stranden

Wat een ultiem gevoel van vrijheid ervaar je op het strand van Texel. Trek de wandelschoenen aan en laat de wind door je haren waaien tijdens een strandwandeling langs de vloedlijn. Of trek je schoenen uit en laat het fijne strandzand tussen je tenen glijden. Het ruime strand biedt je net zo veel rust of reuring als je zelf wilt. Met een lengte van 30 kilometer heeft het strand tal van mogelijkheden en de wisselingen van de seizoenen geven het strand ook weer vele gezichten. Elke bezoeker heeft dan ook op Texel een favoriet gedeelte waar hij of zij graag komt.

Bij diverse strandopgangen zijn strandpaviljoens, die bij paal 9 (Den Hoorn) en paal 28 (De Cocksdorp) zijn het hele jaar open. Inmiddels zijn ook paal 17 en paal 21 (ten zuiden en ten noorden van de Koog) en paal 33 (De Cocksdorp) het hele jaar geopend.

Op veel stranden is tijdens de zomer een strandwacht aanwezig. Zwemmen is bijna overal toegestaan aan de Noordzeekant. Wegens de sterke stromen tussen Texel en Vlieand is zwemmen tussen paal 31 tot 33 verboden.   

 

Naaktzwemmen is op 2 strandplaatsen toegestaan: Hoornderslag: 1/2 km zuidelijk van paal 9, Den Hoorn en Krimslag 1: 1 km zuidelijk van paal 28, De Cocksdorp. De naaktstranden worden aangegeven en worden niet bewaakt. Nudisten mogen alleen op het strand en in het water vertoeven, in de duinen is het niet toegestaan naakt te lopen. Er zijn hier geen strandpaviljoens of andere faciliteiten. 

 

Ontdek meer over Texel>