Annuleren

Annuleren

Bent u genoodzaakt uw reservering te annuleren? Bekijk de voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u, om welke reden dan ook, tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat en geen gebruik heeft gemaakt van de via Dutchen aangeboden annuleringsverzekering, verbeurt u ten behoeve van Dutchen een schadeloosstelling (de annuleringskosten).

 

De annuleringskosten bij het ‘Fully flexible’ (flexibele) tarief bedragen:


a. Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het verblijf, zijn er geen annuleringskosten van toepassing.
b. Bij annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten.
c. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het verblijf of bij annulering tijdens het verblijf, bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten.
d. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de reserveringskosten en de bijdrage voor de annuleringsverzekering, indien de woning door een derde, op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van Dutchen, wordt gereserveerd en betaald voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

De volgende accommodaties vormen hierop een uitzondering:

 

Suitelodges Gooilanden
a. Bij annulering meer dan twee weken (14 dagen) voor aanvang van het verblijf, zijn er geen annuleringskosten van toepassing.
b. Bij annulering binnen twee weken (14 dagen) voor aanvang van het verblijf of bij annulering tijdens het verblijf, bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten.

 

Hotel Bleecker, Hotel Bloemendaal
a. Bij annulering meer dan twee dagen voor aanvang van het verblijf, zijn er geen annuleringskosten van toepassing.
c. Bij annulering binnen twee dagen voor aanvang van het verblijf of bij annulering tijdens het verblijf, bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten.

 

De annuleringskosten bij het ‘Non-refundable’ (reguliere) tarief bedragen:


a. Bij annulering meer dan drie maanden voor aanvang van het verblijf, bedragen de annuleringskosten 25% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten;
b. Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor aanvang van het verblijf, bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten;
c. Bij annulering binnen twee tot één maand(-en) voor aanvang van het verblijf, bedragen de annuleringskosten 60% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten;
d. Bij annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van het verblijf, bedragen de annuleringskosten 90% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten;
e. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het verblijf of bij annulering tijdens het verblijf, bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten.
f. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de reserveringskosten en de bijdrage voor de annuleringsverzekering, indien de woning door een derde, op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van Dutchen, wordt gereserveerd en betaald voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

Annuleringsverzekering

Indien u een annuleringsverzekering via Dutchen heeft afgesloten en annuleert met een voor de verzekering geldige reden, dan kunnen de kosten mogelijk via de verzekering teruggevorderd worden. De voorwaarden van de annuleringsverzekering zijn hier te vinden.