wad

Annuleren

Annuleren

Bent u genoodzaakt uw reservering te annuleren? Bekijk de voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u, om welke reden dan ook, tot annulering van een aangegane huurovereenkomst over dient te gaan en nadrukkelijk geen gebruik heeft gemaakt van het annuleringsfonds, verbeurt u ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt:

 

a.  Bij annulering meer dan drie maanden voor aanvang van het verblijf, bedragen de annuleringskosten 25% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten;
b.  Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor aanvang van het verblijf, bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten;
c.  Bij annulering binnen twee tot één maand(-en) voor aanvang van het verblijf, bedragen de annuleringskosten 60% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten;
d.  Bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van het verblijf, bedragen de annuleringskosten 90% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten;
e.  Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het verblijf of bij annulering tijdens het verblijf, bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen netto huurprijs plus de reserveringskosten.

 

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de reserveringskosten en de bijdrage voor de annuleringsverzekering, indien de woning door een derde, op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van Dutchen, wordt gereserveerd en betaald voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

Annuleringsverzekering

Indien u een annuleringsverzekering via Dutchen heeft afgesloten en annuleert met een voor de verzekering geldige reden, dan kunnen de kosten mogelijk via de verzekering teruggevorderd worden. De voorwaarden van de annuleringsverzekering zijn hier te vinden.